Bạn đã bao giờ làm Thơ chưa, câu thơ của bạn tự sáng tác là gì?

  1. Sáng tác

Đây là câu thơ của mình tự Sáng Tác lúc ngồi uống nước trên nóc nhà.....

CHIỀU THU NGỒI TỬU RƯỢU

GIÓ THỔI MÀ SƯỚNG RU

RƯỢU CÒN VƯƠNG TRÊN MÉP

NỖI NHỚ MỘNG TÀN THU

CHIỀU THU NGỒI TỬU RƯỢU

Từ khóa: 

thơ

,

văn thơ

,

poem

,

poet

,

sáng tác

Zorba đẹp trai và thông minh

Phong độ đẳng cấp hơi bị kinh

Chớ thấy anh ngèo mà coi khinh

Trên (no)ron anh có coi rủng rỉnh

-Chiều mùng bar tết năm con covid-

Trả lời

Zorba đẹp trai và thông minh

Phong độ đẳng cấp hơi bị kinh

Chớ thấy anh ngèo mà coi khinh

Trên (no)ron anh có coi rủng rỉnh

-Chiều mùng bar tết năm con covid-

Quang minh chính đại vẫn tràn đầy

Vinh nhục với ta nhàm nhạt thay

Yêu khắp thế gian lòng đại hải

Đời ta ta phải tự dựng xây.

4 chữ đầu là biệt danh đám cấp 3 đặt cho mình và vẫn còn sài đến bây giờ :)))

Rape Them 
So, 
Tonight,
We got some arrangements,
With the best friend,
And true friend of mine, 
The deal that we made. 
And we will never forget. 
And when the night fall down, 
That guy came,
Very accurate,
In the right time. 
Never made me dissappointed, 
The bag full of bodies, 
That I really want, 
That we really want, 
That everybody wants. 
Kill them,
Rape them,
Find where they are hide,
Wrap them up. 
"Tonight we are all, for you and for me,
Feeling the taste, break through the night". 
In the bath full of blood, 
In the silence of the night, 
In the screams of broken soul, 
We enjoy it. 
WE ARE FEELING IT. 
Just keep hiding