Bạn đã bao giờ làm Thơ chưa, câu thơ của bạn tự sáng tác là gì?

  1. Sáng tác

Đây là câu thơ của mình tự Sáng Tác lúc ngồi uống nước trên nóc nhà.....

CHIỀU THU NGỒI TỬU RƯỢU

GIÓ THỔI MÀ SƯỚNG RU

RƯỢU CÒN VƯƠNG TRÊN MÉP

NỖI NHỚ MỘNG TÀN THU

CHIỀU THU NGỒI TỬU RƯỢU

Từ khóa: 

thơ

,

văn thơ

,

poem

,

poet

,

sáng tác

Zorba đẹp trai và thông minh

Phong độ đẳng cấp hơi bị kinh

Chớ thấy anh ngèo mà coi khinh

Trên (no)ron anh có coi rủng rỉnh

-Chiều mùng bar tết năm con covid-

Trả lời

Zorba đẹp trai và thông minh

Phong độ đẳng cấp hơi bị kinh

Chớ thấy anh ngèo mà coi khinh

Trên (no)ron anh có coi rủng rỉnh

-Chiều mùng bar tết năm con covid-

Quang minh chính đại vẫn tràn đầy

Vinh nhục với ta nhàm nhạt thay

Yêu khắp thế gian lòng đại hải

Đời ta ta phải tự dựng xây.

4 chữ đầu là biệt danh đám cấp 3 đặt cho mình và vẫn còn sài đến bây giờ :)))