Bạn có quan tâm nhiều đến trình độ học vấn của người yêu/nửa kia của mình không?

  1. Tình yêu

Mình nghĩ là mình cũng có để tâm một chút, vì sẽ ảnh hưởng đến việc giao tiếp và thấu hiểu nhau ý.

Từ khóa: 

tình yêu

Có chứ. Vì mình chứng kiến nhiều người ngoài đời và cả trên mạng học tệ phải bỏ học, sau đó vì tự ti mà đi dìm những người học giỏi học cao xuống nói sau này cũng chỉ đi làm culi cho mấy đứa bỏ học. Nhưng thực tế thì 10 người bỏ học t thấy hết 8 ngườilà chả ra làm sao rồi chứ không bao giờ được làm chủ như mồm họ ba hoa. Chọn người cùng học giỏi và học cao như mình sẽ tránh được mấy kiểu người như trên, dù sao thì cùng tần số vẫn dễ yêu nhau hơn là ông nói gà bà nói vịt 😀
Trả lời
Có chứ. Vì mình chứng kiến nhiều người ngoài đời và cả trên mạng học tệ phải bỏ học, sau đó vì tự ti mà đi dìm những người học giỏi học cao xuống nói sau này cũng chỉ đi làm culi cho mấy đứa bỏ học. Nhưng thực tế thì 10 người bỏ học t thấy hết 8 ngườilà chả ra làm sao rồi chứ không bao giờ được làm chủ như mồm họ ba hoa. Chọn người cùng học giỏi và học cao như mình sẽ tránh được mấy kiểu người như trên, dù sao thì cùng tần số vẫn dễ yêu nhau hơn là ông nói gà bà nói vịt 😀
Nếu bạn là nữ thì có nhé. Nhưng mình nghĩ bạn nên chú trọng vào sự rung động mạnh hay ít, mức độ đầu tư tình cảm cao bao nhiêu, độ tuổi, kinh tế thích hợp đến hôn nhân hay ko. Chỉ nhìn vào học vấn thì quá thiếu sót.