Nếu được bỏ thời gian vào một cái chai, bạn sẽ dùng nó để làm gì?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Giả sử bạn có thể bỏ thời gian trống của mình vào một cái chai, ngày qua ngày cái chai sẽ đầy ắp thời gian. Sau đó bạn sẽ lấy ra dùng nó chứ? Bạn muốn để dành nó cho việc gì đây?

https://cdn.noron.vn/2023/01/21/nuoc-dong-chai-karofi-1-1674283211.jpg

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Nếu có thể thì chắc chắn mình sẽ nhét hết thời gian rảnh rỗi của bản thân vào rồi mở ra khi thực sự cần, điển hình là lúc thì phè phỡn không làm gì, lúc gì thức nguyên đêm ôn thi chạy deadline và ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng😑 Tôi cũng khổ tâm lắm chứ đùa🙂
https://cdn.noron.vn/2023/01/22/8f4c278e4518fd355545c5abfee60cc0-1674351937.jpg
Trả lời
Nếu có thể thì chắc chắn mình sẽ nhét hết thời gian rảnh rỗi của bản thân vào rồi mở ra khi thực sự cần, điển hình là lúc thì phè phỡn không làm gì, lúc gì thức nguyên đêm ôn thi chạy deadline và ước một ngày có nhiều hơn 24 tiếng😑 Tôi cũng khổ tâm lắm chứ đùa🙂
https://cdn.noron.vn/2023/01/22/8f4c278e4518fd355545c5abfee60cc0-1674351937.jpg