1. Noron.vn
  2. Hỏi xoáy Đáp hay

<p>Hỏi xoáy Đáp hay là chủ đề để các thành viên thoả sức tham gia đố vui, thử sức với các câu hỏi trắc nghiệm kiến thức, hỏi nhanh đáp gọn thuộc mọi lĩnh vực khác.</p><p>Các câu hỏi và trả lời hài hước, troll nhưng trí tuệ các bạn nhé</p>