Tại sao nước chảy ngược trong cây?

  1. Giáo dục

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

Tại sao nc chảy ngược trong cây vậy ạ?

Từ khóa: 

giáo dục

,

hỏi xoáy đáp hay

Lá cây sử dụng nước để quang hợp, và dùng nước để làm mát trước ánh nắng mặt trời. Do đó, việc bốc hơi, thoát hơi nước ở lá có tác dụng tương tự như máy bơm, giúp cây hút ngược được nước từ lòng đất qua rễ, thân cây lên trên lá.

Cơ chế này khá giống với việc hút dầu trong bấc đèn của một cây đèn dầu bạn nhé.

https://cdn.noron.vn/2023/09/13/3539858611236831-1694573539.png

Nhờ vậy, nước sẽ có thể chạy ngược từ dưới đất lên trên cây.

Trả lời

Lá cây sử dụng nước để quang hợp, và dùng nước để làm mát trước ánh nắng mặt trời. Do đó, việc bốc hơi, thoát hơi nước ở lá có tác dụng tương tự như máy bơm, giúp cây hút ngược được nước từ lòng đất qua rễ, thân cây lên trên lá.

Cơ chế này khá giống với việc hút dầu trong bấc đèn của một cây đèn dầu bạn nhé.

https://cdn.noron.vn/2023/09/13/3539858611236831-1694573539.png

Nhờ vậy, nước sẽ có thể chạy ngược từ dưới đất lên trên cây.