Đố bạn Mặt Trời là hành tinh hay ngôi sao? 😊😊?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi đáp khoa học

,

hành tinh

,

mặt trời

,

ngôi sao

,

hỏi xoáy đáp hay

Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.

Mặt Trời là một ngôi sao lùn vàng rất to lớn. Mặc dù bán kính của nó chỉ vào khoảng 695.508 km, nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết các ngôi sao khác, nhưng khi so sánh với Trái Đất, nó thật sự rất vĩ đại. 

Mặt Trời đóng vai trò rất quan trọng. Nó là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, tỏa ánh sáng và năng lượng đi khắp nơi trong Hệ Mặt Trời, đến các hành tinh, vệ tinh, sao chổi và thiên thạch. 

Nhờ ánh sáng và năng lượng từ ngôi sao này mà sự sống ở Trái Đất của chúng ta phát triển rực rỡ. Là một trong 100 tỷ ngôi sao thuộc Ngân Hà, đây có lẽ là ngôi sao độc nhất sở hữu cho mình một hành tinh có sự sống.

Trả lời

Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời.

Mặt Trời là một ngôi sao lùn vàng rất to lớn. Mặc dù bán kính của nó chỉ vào khoảng 695.508 km, nhỏ hơn rất nhiều so với hầu hết các ngôi sao khác, nhưng khi so sánh với Trái Đất, nó thật sự rất vĩ đại. 

Mặt Trời đóng vai trò rất quan trọng. Nó là một lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, tỏa ánh sáng và năng lượng đi khắp nơi trong Hệ Mặt Trời, đến các hành tinh, vệ tinh, sao chổi và thiên thạch. 

Nhờ ánh sáng và năng lượng từ ngôi sao này mà sự sống ở Trái Đất của chúng ta phát triển rực rỡ. Là một trong 100 tỷ ngôi sao thuộc Ngân Hà, đây có lẽ là ngôi sao độc nhất sở hữu cho mình một hành tinh có sự sống.

Mặt trời là một ngôi sao và cũng là ngôi sao gần Trái Đất nhất.Mặt trời chiếm hầu hết khối lượng của cả hệ mặt trời.

Mấy phim khoa học vũ trụ của Hoa Kỳ lúc nào cũng gọi mặt trời là "ngôi sao" chưa bao giờ coi phim tài liệu nào của nước ngoài gọi mặt trời là "hành tinh" cả.

https://cdn.noron.vn/2021/05/22/398902003710069183-1621649700.png

Câu này cũng sai nốt.

https://cdn.noron.vn/2021/05/22/398902003710069174-1621649372.png

Còn câu trả lời này thì sai mất tiêu rồi

Ngôi sao lùn vàng , không ở trong chòm sao nào cả. Vì nó là ngôi sao duy nhất trong một hệ hành tinh. Mặc dù gọi là "lùn" nhưng nò rất lớn đấy.

Ngôi sao

Ngôi sao

Hành tinh
Hành tinh