1. Hỏi xoáy Đáp hay

Mặt trời là hành tinh hay là ngôi sao?

Từ khóa: mặt trời, hành tinh, ngôi sao, hỏi xoáy đáp hay

Ngôi sao

Trả lời

Ngôi sao

Ngôi sao lùn vàng , không ở trong chòm sao nào cả. Vì nó là ngôi sao duy nhất trong một hệ hành tinh.

ngôi sao

Ngôi sao
Ngôi sao
Mặt trời là ngôi sao

Ngôi sao nhé

Ngôi sao
Trái đất là hành tinh, mặt trời là ngôi sao, cái đó ai cũng biết sao bh có ng hỏi nhỉ???
Ngôi sao nha bạn, vì nó tự phát sáng.