Người ta thường dùng vật gì để chỉ 1 thứ có nhiều động lực?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

A. Con lật đật

B. Cái lò xo

C. Con quay

D. Vị quan

Từ khóa: 

động lực

,

hỏi xoáy đáp hay

A. Theo mik nghĩ, nó tượng trưng cho sự đứng dậy sau vấp ngã. Lật đật ngã, nó có thể đứng lên bằng sức của mik. Vậy, nó khuyên chúng ta rằng: Đừng bỏ cuộc sau những thất bại, hãy đứng lên và tiếp tục cô gắng. Mỗi 1 lần vấp ngã là 1 lần cố gắng...

Trả lời

A. Theo mik nghĩ, nó tượng trưng cho sự đứng dậy sau vấp ngã. Lật đật ngã, nó có thể đứng lên bằng sức của mik. Vậy, nó khuyên chúng ta rằng: Đừng bỏ cuộc sau những thất bại, hãy đứng lên và tiếp tục cô gắng. Mỗi 1 lần vấp ngã là 1 lần cố gắng...

b
C
A
C
c
B
A
c
A