Hãy yêu kẻ thù nghịch với mình là câu nói của ai?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

A . Hồ chí Minh

B. Tào tháo

C. Jesus

D. Jeff Bezos

Từ khóa: 

quote

,

hỏi xoáy đáp hay

C
Trả lời
C

Đây là một vài đoạn trích trong Kinh Thánh trả lời câu hỏi trên:

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: 'Các con hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con'" (Mt 5,43-44)

"Nếu mỗi ngày, anh em con xúc phạm đến con tới bảy lần, và bảy lần nó trở lại với con mà nói: Tôi hối hận thì hãy tha cho nó" (Lc 17, 4)

"Khi con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em lỗi phạm đến con, thì hãy để của lễ lại đó, đi làm hòa với người anh em trước đã rồi bấy giờ trở lại dâng của lễ của con" (Mt 5, 23-24).

C
C
c
C
b
B
c
C