Bạn muốn làm gì cho đất nước ?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

tổ quốc

,

hỏi xoáy đáp hay

Nếu có thể thì tôi sẽ làm cho đất nước không có đường biên giới.hi
Trả lời
Nếu có thể thì tôi sẽ làm cho đất nước không có đường biên giới.hi
Liệu mình có thể ước mơ làm chủ tịch nước không?
Hồi nhỏ mình từng ước mơ vậy....🤣🤣🤣🤣

Góp công phát triển đất nước

https://cdn.noron.vn/2021/12/13/65582762516701923-1639369843.jpg
Góp một phần công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Góp một phần công sức giáo dục các em học sinh phát triển đất nước

Cống hiến cho đất nước

Bác Hồ từng nói rằng: "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước!" - Tấc đất là tấc vàng, là mồ hôi xương máu của bao nhiêu thế hệ cha ông chúng ta đã ngã xuống, mới có hòa bình độc lập cho thế hệ chúng ta hôm nay. Tuy nhiên, những thế hệ sau này dường như càng kém cỏi đi rất nhiều, khi mà lãnh thổ của quê hương đang ngày một bị thu hẹp dần. Ngày xưa lãnh thổ của cha ông mình gấp chục lần bây giờ...

https://cdn.noron.vn/2021/12/19/63771704111364203-1639892351.jpg

Kêu tới mình thì dạ alo vậy thôi..hehe

Sẽ thay Đổi mọi thứ và không có đường biên giới 

Cống hiến hết mình cho đất nước