Nhà bạn có bao nhiêu cuốn sách?

  1. Sách

Hôm nay là ngày sách Việt Nam, là ngày để nói về tầm quan trọng của việc đọc sách, với công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay thì bạn có đọc sách theo phương pháp truyền thống không và nhà bạn đang có bao nhiêu cuốn sách rồi ?
Từ khóa: 

sách

Không nhiều, cỡ hơn 100 cuốn thôi
Trả lời
Không nhiều, cỡ hơn 100 cuốn thôi

Nếu ai mà đếm được thì một là có ít sách, hai là có nhiều nhưng kiểm soát sách quá tốt và nên làm mấy nghề như thủ thư hay là phục chế sách hay đại loại:-P (ngày xưa hồi nhỏ mình có rất nhiều sách truyện nên bạn bè đến mượn rất nhiều, phải ghi chú lại y như thư viện. Nhưng sau vài năm vẫn mất đi rất rất nhiều :))))) Rõ ràng mình không phải là một người kiểm soát tốt mấy này)

khá là nhiều, thường mình sẽ đóng lại xếp vào tủ với những quyển mà mình đã nắm được nội dung.

chỉ để ra ngoài những cuốn sách cần phải đọc thôi.

150
20
Cũng không nhiều lắm. Mình đọc trên Kobo là chính ☺☺
Đếm ko xuể😁
100
12
Khá nhiều