Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà vào ngày,tháng,năm nào?

  1. Lịch sử

Vào thế kỉ 19
Từ khóa: 

lịch sử

Lên mạng mà tìm
Trả lời
Lên mạng mà tìm

ngày 01/9/1958 chứ?

01/09/1858

15.8.1858
1/9/1858
1/9/1858
1/9/1858
1/9/1858
1/9/1858

Ngày 1 tháng 9 năm 1858