Trận chiến Gạc Ma xảy ra năm bao nhiêu?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

gạc ma

,

lịch sử

14/3/1988

Trả lời

14/3/1988

1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
1988
14/3/1988