Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào của nước ta?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

biển đảo việt nam

,

hỏi xoáy đáp hay

Đảo Lý sơn ở quang ngãi
Trả lời
Đảo Lý sơn ở quang ngãi

Quảng Ngãi

Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi
Quảng ngãi
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi.

Quãng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi nha