1. Noron.vn
  2. Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào của nước ta?

Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh nào của nước ta?

Từ khóa: biển đảo việt nam

Trả lời

Quảng Ngãi
Quảng Ngãi.

Quãng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi nha

Quảng Ngãi
Đảo Lý sơn ở quang ngãi
Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi