Ai là quán quân "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 18"?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Người đó là ai và đến từ đâu?
Từ khóa: 

đường lên đỉnh olympia

,

hỏi xoáy đáp hay

Thua
Trả lời
Thua