Làm sao để biết được bản thân mình cần nhất điều gì ? Và làm gì để đánh kẻ thù lớn nhất của mình là sự ghen tị?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Có phải cậu hơi tham lam hay ôm đồm quá nhiều khiến bản thân mệt mỏi hay không? Ý tớ tức là câu đang khá khắt khe với bản thân mình ấy?
Trả lời
Có phải cậu hơi tham lam hay ôm đồm quá nhiều khiến bản thân mệt mỏi hay không? Ý tớ tức là câu đang khá khắt khe với bản thân mình ấy?
Suy ngẫm
Suy ngẫm
suy ngẫm và bớt cái tôi