Bạn tận hưởng kỳ nghỉ 30/4 - 01/5 của mình như thế nào?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

nghỉ ngơi

,

du lịch

,

phong cách sống

Về quê

Trả lời

Về quê

Ở nhà học để chuẩn bị ôn thi học kì
Ở nhà ôn thi hk 2
Ở lại viết tiểu luận và ôn thi học phần
Ở nhà ngủ bù và đi chơi
ở nhà học bài.chuẩn bị kì thi quan trọng 12 năm
Ở nhà ôn thi
Được nghỉ nhưng ít ngày không thể về nhà thì đi đọc sách, xem phim....
Ở nhà