Môn thể thao nào giúp ta cao lớn?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Chơi xà đơn,bơi,chạy bộ...
Trả lời
Chơi xà đơn,bơi,chạy bộ...

Môn bơi

Bơi lội
Bóng chuyền
Bơi
Môn "cách chọn giày"
Bơi, bóng chuyền, bóng rồ, nhảy cao, nhảy xa
Nhảy xà

Bóng chuyền

Bơi, bóng chuyền, bóng rổ, xà đơn (chỉ treo ng chứ ko nhảy xuống)