Tại sao 1 cộng 1 lại bằng 2?

  1. Giáo dục

Tại sao 1 cộng 1 không phải bằng 3 hay bằng 4 mà lại bằng 2 ?
Từ khóa: 

giáo dục

Gọi "1+1" là "a+b" thì ta có đơn vị mang giá trị "1" là tham chiếu.

  • Nếu "a=1" và "b=1" thì "1+1= 2 lần đơn vị "1" tức là "2".
  • Nếu 1 trong "a" hoặc "b" không bằng giá trị tham chiếu "1" tức là dẹp bài toán này đi, vì "1" không phải là "1" thì là lừa đảo à =)) 

Trả lời

Gọi "1+1" là "a+b" thì ta có đơn vị mang giá trị "1" là tham chiếu.

  • Nếu "a=1" và "b=1" thì "1+1= 2 lần đơn vị "1" tức là "2".
  • Nếu 1 trong "a" hoặc "b" không bằng giá trị tham chiếu "1" tức là dẹp bài toán này đi, vì "1" không phải là "1" thì là lừa đảo à =)) 

cũng còn tuỳ đơn vị sau nó: ví dụ 1 thẻ vàng + 1 thẻ vàng = 1 thẻ đỏ nè :D. Mà 1 người + 1 người = 3 người, 4 người, thậm chí nhiều hơn thế nè :))). 1 con vịt + 1 con vịt = 1 cái chợ :))). Đấy ai bảo 1 cộng 1 chỉ bằng 2. Vi diệu ko :))) 

1+1=2 là phép toán do con người tự quy ước mà thôi. Bạn có thể thay 1-1 = 2 hoặc bằng bất cứ thứ gì bạn muốn. Con người tin 1+1 =2 vì nó là 1 quy ước chung cũng như là đã có từ lâu. Việc 1+1 =2 cx như các phép toán khác chỉ đơn giản đc nhiều người ủng hộ, ví dụ trươc kia đa số con người tin trái đất phẳng thì trái đất theo lí thuyết sẽ phẳng. Nên cái đó chỉ phụ thuộc vào "niềm tin" của số đông thôi, hãy nhớ rằng không có gì đúng cũng chẳng có gì sai bởi trước khi điều gì đó đúng thì nó là sai và trước khi điều gì sai thì rất cỏ thể trước đó là điều đúng.

Bởi vì nó là như thế..

Vậy tại sao bạn k hỏi vì sao 1*1=1 mà k phải là = 2?

Khoa học và thực tế đã chứng minh :)) Không thì dùng ngón tay mà đếm , đếm không được thì bỏ ngón tay đi nhé

Bn biết mọi thứ trước khi học lớp 1. Nhưng bạn vẫn phải học lớp 1 để giải những bài toán hay học những bài toán này. Nên đừng thắc mắc tại sao. Bn biết yêu là khổ ? Nhưng bạn vẫn yêu ? Vì bạn phải trải qua. Góc độ nhìn của tôi

1 câu hỏi thật kỳ lạ, 1 nhà khoa học đã chứng minh 1 cộng 1 bằng 2 thật buôn cười :))), 1 nhà khoa học đã phát minh ra 1 +1=2 lại 1 là khoa học khác chứng minh nó đúng, thật bó tay 0 có gì để nói ):))

Vì khoa học đã chứng minh
Bỏ qua

Tại sao bạn lại hỏi câu hỏi này? Z tại sao 1 × 1 =1 mà k fai =2?