Avengers endgame chết mấy người?

  1. Phim ảnh

Đố các bạn avengers mấy siêu anh hùng ra đi? ( Cứ đến khúc có Thor là cười không nhặt được mồm 🤭)
Từ khóa: 

avengers

,

avengers endgame

,

phim ảnh

Phe Thanos, Iron man, Black widow

Trả lời

Phe Thanos, Iron man, Black widow

5
3
3
0
4 người :<