1 trừ 1 bằng mấy?

Từ khóa: toán, Hỏi xoáy Đáp hay, Noron, Tư duy
mấy?
Đề bài đã nói rõ câu trả lời rồi mà 🤣🤣

Trả lời

mấy?
Đề bài đã nói rõ câu trả lời rồi mà 🤣🤣

Bằng 0

bằng 0 =)))))

1 - 1 thì vẫn bằng 1 thôi. 1 người biến mất hay chết đi thì ít nhất vẫn còn cái xác mà :))