1 trừ 1 bằng mấy?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tư duy

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tư duy

mấy?
Đề bài đã nói rõ câu trả lời rồi mà 🤣🤣
Trả lời
mấy?
Đề bài đã nói rõ câu trả lời rồi mà 🤣🤣

Bằng 0

bằng 0 =)))))

Bằng 2-2+2+4-6+10-10+5-5+9-9+1-1

1 - 1 thì vẫn bằng 1 thôi. 1 người biến mất hay chết đi thì ít nhất vẫn còn cái xác mà :))