Khi thực hiện phỏng vấn trong nghiên cứu thì nhà nghiên cứu phải có những lưu ý gì Cho ví dụ thực tiễn để nói lên tầm quan trọng của những lưu ý đó?

  1. Xã hội

Từ khóa: 

xã hội

theo mình hiểu "phỏng vấn" của bạn ở đây là một trong những hình thức làm "khảo sát" thì cần đáp ứng một số yêu cầu:

1. Thời gian và không gian phải phù hợp với đối tượng được phỏng vấn.

2. Câu hỏi phỏng vấn phải khách quan, dễ hiểu, súc tích, không liên quan tới đời tư cá nhân.

3. Khuyến khích đối tượng trả lời, đưa ra quan điểm, ý kiến.

4. Nên khuyết danh đề tài của bài nghiên cứu khoa học để đảm bảo tính khách quan.

5. Cố gắng tạo không khí tự nhiên, thoải mái, chân thành,....

Trả lời

theo mình hiểu "phỏng vấn" của bạn ở đây là một trong những hình thức làm "khảo sát" thì cần đáp ứng một số yêu cầu:

1. Thời gian và không gian phải phù hợp với đối tượng được phỏng vấn.

2. Câu hỏi phỏng vấn phải khách quan, dễ hiểu, súc tích, không liên quan tới đời tư cá nhân.

3. Khuyến khích đối tượng trả lời, đưa ra quan điểm, ý kiến.

4. Nên khuyết danh đề tài của bài nghiên cứu khoa học để đảm bảo tính khách quan.

5. Cố gắng tạo không khí tự nhiên, thoải mái, chân thành,....