Cách học IPA (phụ âm )

Học IPA

Chúng ta chắc ai cũng biết về cái này rồi nên chắc mình không cần nó nữa.Mình lập topic này để chúng ta chia sẻ cách nghiệm.Mình sẽ chia sẽ về các kinh nghiệm của mình

Trong IPA, quan trọng nhất phải phân biệt vô thanh và hữu thanh

p,b,f,v,m các âm này đều có trong tiếng Việt nên chắc không cần nói

t,d gần giống với âm t và đ tiếng Việt

n,l thì gần giống âm n và l tiếng Việt

s,z gần giống âm x và gi trong tiếng Việt

k,g gần giống âm g và gi trong tiếng Việt

Các phụ âm như là ,,ʃ,ʒ thì hơi nhiêu khê.Các bạn nên liên hệ với âm ch và tr tiếng Việt,chúng ta phải chu môi khi phát âm âm ch và quặt lưỡi khi phát âm âm tr.Khi phát âm các âm này thì chúng ta phải cong lưỡi và chu môi

tʃ Phát âm như âm tr tiếng Việt nhưng chu môi ra,hoặc âm ch nhưng cong lưỡi lên

dʒ Phát âm như âm trên nhưng làm rung dây thanh

Hai âm này khá giống nhau và nghe pha giữa tr và ch.Theo ý kiến của mình thì nghe giống tr hơn

Âm sau dễ thở hơn

ʃ Như âm s tiếng Việt nhưng chu môi (mà theo cá nhân mình thì không chu môi ra thì cũng không khác mấy )

ʒ Âm này làm mình khá bối rối.Mình đã cong lưỡi và chu môi ra nhưng không nghe rõ ràng được,Nghe giống như âm rờ tiếng Việt (cong lưỡi ) lên ấy

θ,ð và r mình không phát âm được nhờ các cao nhân giúp đỡ

Đây là IPA cơ bản , nếu được thì sẽ bàn tới dạng nâng cao

Bài viết chắc chắn sẽ có nhiều lỗi sai , mong mọi người góp ý

Từ khóa: Ngoại ngữ

Để học IPA phụ âm hiệu quả, bạn nên hiểu về khái niệm vị trí (place) và cách phát âm (manner). Khi hiểu được chúng thì bạn ghép lại và tạo âm nào cũng được. Place bao gồm: labial, dental, palatal, ... . Manner bao gồm nasal, fricative, plosive, ... Khi nắm được 2 khái niệm trên và cách ghép chúng vào để tạo âm, bạn có thể học các ngoại ngữ khác, hoặc nghiên cứu sâu hơn về tiếng Anh (các phương ngữ, hay sự thay đổi của phát âm tiếng Anh trong lịch sử).

Về nguyên âm, bạn nên nắm được khái niệm về nguyên âm trước/sau (front/back), cao/thấp (high/low) và đóng/mở (close/open). Ví dụ khi bạn tìm hiểu về sự thay đổi nguyên âm từ tiếng Anh trung đại sang hiện đại, bạn cần nắm rõ khái niệm về các nguyên âm trước/sau và cao/thấp!

Trả lời

Để học IPA phụ âm hiệu quả, bạn nên hiểu về khái niệm vị trí (place) và cách phát âm (manner). Khi hiểu được chúng thì bạn ghép lại và tạo âm nào cũng được. Place bao gồm: labial, dental, palatal, ... . Manner bao gồm nasal, fricative, plosive, ... Khi nắm được 2 khái niệm trên và cách ghép chúng vào để tạo âm, bạn có thể học các ngoại ngữ khác, hoặc nghiên cứu sâu hơn về tiếng Anh (các phương ngữ, hay sự thay đổi của phát âm tiếng Anh trong lịch sử).

Về nguyên âm, bạn nên nắm được khái niệm về nguyên âm trước/sau (front/back), cao/thấp (high/low) và đóng/mở (close/open). Ví dụ khi bạn tìm hiểu về sự thay đổi nguyên âm từ tiếng Anh trung đại sang hiện đại, bạn cần nắm rõ khái niệm về các nguyên âm trước/sau và cao/thấp!

Lên đại học mới biết đến bảng IPA, tự thấy xấu hổ =))))

Lớp 6, thay vì cho học sinh trực tiếp học câu chào hỏi thì cứ cho tụi nó học bảng IPA trước là ok. Sau đó qua học kỳ hai bắt đầu học tiếng Anh. Lúc này học sinh sẽ tận dụng được IPA khi học từ vựng. Từ đó gia tăng khả năng nghe đọc hiểu hơn.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé.