Cách học tiếng nước ngoài nhanh là gì ?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

học tiếng anh

,

ngoại ngữ

Thứ chính là ĐỘNG LỰC (và thời gian, nhưng có động lực sẽ tự dành thời gian thôi). Yếu tố quan trọng khác là: phương pháp (nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất). Các yếu tố phụ là: kinh nghiệm có trước, điều kiện, tài năng, etc. Phần lớn khi mọi người hỏi câu hỏi này là hỏi về PHƯƠNG PHÁP, mà nó không phải là yếu tố quan trọng nhất. Bằng chứng là nhiều người học ngôn ngữ thành công khác nhau có những phương pháp khác nhau. Ví dụ Benny Lewis và Steve Kaufmann có 2 phương pháp hoàn toàn đối lập nhưng cả 2 đều học hơn chục ngôn ngữ thành công.

Nếu bạn muốn hỏi về việc học NHANH thì cũng cần xác định mục tiêu cụ thể:

Ví dụ để thi IELTS trong vòng 1 tháng tới thì phải tập các dạng bài trong đó

Ví dụ để đi du lịch 1 tháng tới thì dẹp sách vở ngữ pháp viết lách đi, học giao tiếp học nghe học nói.

Mỗi mục tiêu khác nhau và giới hạn thời gian khác nhau thì bạn học phương pháp kiểu khác, khó trả lời chung chung lắm. Nhưng nếu bạn cần nhanh tức là phải dành rất nhiều thời gian hằng ngày rồi!

Trả lời

Thứ chính là ĐỘNG LỰC (và thời gian, nhưng có động lực sẽ tự dành thời gian thôi). Yếu tố quan trọng khác là: phương pháp (nhưng không phải yếu tố quan trọng nhất). Các yếu tố phụ là: kinh nghiệm có trước, điều kiện, tài năng, etc. Phần lớn khi mọi người hỏi câu hỏi này là hỏi về PHƯƠNG PHÁP, mà nó không phải là yếu tố quan trọng nhất. Bằng chứng là nhiều người học ngôn ngữ thành công khác nhau có những phương pháp khác nhau. Ví dụ Benny Lewis và Steve Kaufmann có 2 phương pháp hoàn toàn đối lập nhưng cả 2 đều học hơn chục ngôn ngữ thành công.

Nếu bạn muốn hỏi về việc học NHANH thì cũng cần xác định mục tiêu cụ thể:

Ví dụ để thi IELTS trong vòng 1 tháng tới thì phải tập các dạng bài trong đó

Ví dụ để đi du lịch 1 tháng tới thì dẹp sách vở ngữ pháp viết lách đi, học giao tiếp học nghe học nói.

Mỗi mục tiêu khác nhau và giới hạn thời gian khác nhau thì bạn học phương pháp kiểu khác, khó trả lời chung chung lắm. Nhưng nếu bạn cần nhanh tức là phải dành rất nhiều thời gian hằng ngày rồi!

Nạp ngôn ngữ đầu vào (giống như 2 năm đầu trẻ tập nói khi chưa hiểu gì)

Sau đó, luyện nghe kèm luyện nói

Bước thứ 3, học đọc và viết

Để học tốt: cần kiên trì và đặt những mục tiêu cu thể,

Tìm cách duy trì động lực hàng ngày, tốt nhất là có 1 ai đó để noi theo!

Giao tiếp với người nước đó.