Cách tính thể tích hình trụ có chiều cau h bán kính r?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Công thức tính thể tích hình trụ: chính bằng diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao
Trả lời
Công thức tính thể tích hình trụ: chính bằng diện tích của mặt đáy nhân với chiều cao