Cận thị có di truyền không?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

có c nhé , nếu cả bố và mẹ cận thì thì con có khả năng bị cận thị là 50%

Trả lời

có c nhé , nếu cả bố và mẹ cận thì thì con có khả năng bị cận thị là 50%