[Câu đố] Tiếng Tochari là ngôn ngữ centum hay satem?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

ngoại ngữ

Cho phép tra Gu-gồ ko cậu Giời? 🤣🤣

Trả lời

Cho phép tra Gu-gồ ko cậu Giời? 🤣🤣