Chạy bộ nhiều bắp chân to đúng không?

  1. Thể thao

Từ khóa: 

thể thao

Nhiều là nhiều đến mức nào? Bạn chạy nhiều với tần suất như vận động viên việt dã thì mới to bắp chân được bạn ạ. Chứ còn 1 tuần chạy vài lần thì cũng chẳng thể to nổi. Bây giờ người ta muốn to bắp chân phải chăm chỉ tập gym, uống thực phẩm hỗ trợ cả năm trời có khi mới to nổi, dễ gì mà chạy bộ vài buổi to được chân.

Trả lời

Nhiều là nhiều đến mức nào? Bạn chạy nhiều với tần suất như vận động viên việt dã thì mới to bắp chân được bạn ạ. Chứ còn 1 tuần chạy vài lần thì cũng chẳng thể to nổi. Bây giờ người ta muốn to bắp chân phải chăm chỉ tập gym, uống thực phẩm hỗ trợ cả năm trời có khi mới to nổi, dễ gì mà chạy bộ vài buổi to được chân.

Rõ là vậy rồi. Bất cứ bộ phận nào trên cơ thể càng hoạt động thì nó càng phát triển. Chạy có nghĩa tuần suất cường độ hoạt động lớn thì bắp chân nói riêng, phần thân dưới nói chung và ngay cả 1 số ở phần thân trên cũng phát triển, mà cơ phát triển thì đồng nghĩa to ra.

Đúng