Chuyển đổi số (digital transformation) là gì?

  1. Chuyển đổi số

Gần đây thường được nghe về khái niệm này, có ai biết bản chất nó là gì không?

Từ khóa: 

chuyển đổi số

,

digital transformation

,

chuyển đổi số

Digital Transformation hay còn gọi là sự chuyển đổi số là một khái niệm sẽ khó để định nghĩa một cách chính xác vì mỗi một ngành nghề nó lại có một cách tiếp cận, nhìn nhận khác nhau. Thế nhưng nói một cách dễ hiểu nhất nó là sự thay đổi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khía cạnh và hành vi của con người. Nó đề cập đến việc một thế giới “không có giấy tờ”, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp cá thể và toàn bộ phân đoạn của xã hội trong đó bao gồm cả chính phủ, truyền thông, y học, khoa học kỹ thuật…

Digital Transformation sẽ thực sự làm thay đổi cục diện của thị trường hiện nay, thay vì những công nghệ truyền thống, thủ công. Con người sẽ bước vào thế giới số hoá thực sự, nơi mà IOT lên ngôi, hãy cùng xem những “năng lực” mà chuyển đổi số tác động đến thị trường

*IOT: (Internet Of Things)Internet Vạn Vật, hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet. Là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hànhcùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu

Nguồn: Internet

Trả lời

Digital Transformation hay còn gọi là sự chuyển đổi số là một khái niệm sẽ khó để định nghĩa một cách chính xác vì mỗi một ngành nghề nó lại có một cách tiếp cận, nhìn nhận khác nhau. Thế nhưng nói một cách dễ hiểu nhất nó là sự thay đổi liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số trong tất cả các khía cạnh và hành vi của con người. Nó đề cập đến việc một thế giới “không có giấy tờ”, ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp cá thể và toàn bộ phân đoạn của xã hội trong đó bao gồm cả chính phủ, truyền thông, y học, khoa học kỹ thuật…

Digital Transformation sẽ thực sự làm thay đổi cục diện của thị trường hiện nay, thay vì những công nghệ truyền thống, thủ công. Con người sẽ bước vào thế giới số hoá thực sự, nơi mà IOT lên ngôi, hãy cùng xem những “năng lực” mà chuyển đổi số tác động đến thị trường

*IOT: (Internet Of Things)Internet Vạn Vật, hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet. Là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hànhcùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu

Nguồn: Internet

Chịu đấy