Có bộ môn nguy hiểm nào mà bạn muốn thử trải nghiệm không?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

bộ môn

,

nguy hiểm

,

thử

,

phong cách sống

Hy vọng năm nay sẽ được học "Lặn scuba".

Tương lai lai sẽ học nhảy dù lượn. Vì thời gian học hơi dài, chưa biết khi nào mới sắp xếp thời gian được.

Vì nhìn mọi người chơi mà thấy ngầu ghê.

Trả lời

Hy vọng năm nay sẽ được học "Lặn scuba".

Tương lai lai sẽ học nhảy dù lượn. Vì thời gian học hơi dài, chưa biết khi nào mới sắp xếp thời gian được.

Vì nhìn mọi người chơi mà thấy ngầu ghê.

Bộ môn kết hôn =)))))

Nhảy bungee, nhảy dù, hoặc mấy trò tương tự vậy. Sợ độ cao nhưng nếu có cơ hội chắc là mình sẽ thử, mình chơi mấy trò cảm giác mạnh vì mình sợ, mình thích là vì mỗi lần vượt qua được nỗi sợ cảm giác nó sung sướng lắm =))))