Có phải Việt Nam đã sai lầm lớn khi định hướng lối chơi Việt Nam là chơi bóng đá kiểm soát tấn công?

  1. Thể thao

Tôi cảm thấy khi HLV Park thất bại nhiều người cứ ào ào đòi bắt chước Thái Lan chơi bóng đá kiểm soát tấn công. Bảo thay đổi để đi World Cup 2026.

Nhưng hiện tại Việt Nam đang tuột dốc đáng báo động.

Như vậy có phải Việt Nam đã sai lầm lớn khi định hướng lối chơi Việt Nam là chơi bóng đá kiểm soát tấn công?

Từ khóa: 

bóng đá

,

thể thao