HÀNG LOẠT MXH HỎI ĐÁP VIỆT NAM ĐANG DẦN CHẾT MÒN VÀ CHÍNH NORON CŨNG VẬY, LÝ DO BỞI CÁC MXH NGOÀI NƯỚC QUÁ MẠNH HAY LÀ DO VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT LÀ ít ĐẶT CÂU HỎI?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Hỏi xoáy Đáp hay

  3. Xã hội

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

Mình nghĩ là sẽ có nhiều hơn hai lý do bạn nêu trên. Nhưng cá nhân mình thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé Noron và nếu thấy câu hỏi nào phù hợp thì mình sẽ trả lời. Bởi mình tin cuộc sống sẽ luôn có những người cần đặt câu hỏi. Do đó, họ cần những người sẵn lòng giải đáp để giúp đỡ họ đừng đánh mất hy vọng, niềm tin.

Đúng là có những điều sẽ chết nhưng cũng có những điều không bao giờ chết được, bạn ạ.

Trả lời

Mình nghĩ là sẽ có nhiều hơn hai lý do bạn nêu trên. Nhưng cá nhân mình thỉnh thoảng vẫn sẽ ghé Noron và nếu thấy câu hỏi nào phù hợp thì mình sẽ trả lời. Bởi mình tin cuộc sống sẽ luôn có những người cần đặt câu hỏi. Do đó, họ cần những người sẵn lòng giải đáp để giúp đỡ họ đừng đánh mất hy vọng, niềm tin.

Đúng là có những điều sẽ chết nhưng cũng có những điều không bao giờ chết được, bạn ạ.