1. Tâm lý học

Con người có bao giờ yêu thích thứ gì được mãi mãi không?

Một cảm xúc yêu thích một thứ gì đó, một loại công việc/ kỹ năng nào đó, một người nào đó, một ý tưởng nào đó..... có thể tồn tại mãi mãi không?

Từ khóa: yêu thích, sở thích, đam mê, Tâm lý học

Tình yêu về công việc, hay đam mê, nó sẽ được nuôi dưỡng nếu bạn theo đuổi nó và nó đem lại cho ta lợi nhuận. Trước tiên là về mặt tinh thần, bởi chúng ta làm công việc mà mình yêu thích mà. Sau đó là đem lại cho ta về mặt kinh tế, trang trải lo toan cuộc sống, và có thể là hơn thế nữa, có cuộc sống hưởng thụ hơn nhờ nó.

Tuy thời gian và sự tác động của môi trường sống có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng nếu hai điều đó vẫn song hành thì mình nghĩ cảm xúc, tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Trả lời

Tình yêu về công việc, hay đam mê, nó sẽ được nuôi dưỡng nếu bạn theo đuổi nó và nó đem lại cho ta lợi nhuận. Trước tiên là về mặt tinh thần, bởi chúng ta làm công việc mà mình yêu thích mà. Sau đó là đem lại cho ta về mặt kinh tế, trang trải lo toan cuộc sống, và có thể là hơn thế nữa, có cuộc sống hưởng thụ hơn nhờ nó.

Tuy thời gian và sự tác động của môi trường sống có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng nếu hai điều đó vẫn song hành thì mình nghĩ cảm xúc, tình yêu đó sẽ tồn tại mãi mãi.

Sẽ còn yêu thích nếu với họ còn cảm thấy thú vị như lúc đầu hoặc hơn .

Chào bạn, mình nghĩ tồn tại mãi mãi là ước muốn chủ quan của con người. Theo quy luật khách quan thì mọi thứ đều phải biến đổi. Nếu nhìn ở góc độ tích cực thì biến đổi từ dạng này sang dạng khác mà không mất đi bản chất cũng là một dạng mãi mãi. Ví dụ như nước có lúc ở thể rắn, thể lỏng hay thể khí thì cũng vẫn là nước.

Mãi mãi là 2 năm bạn nha 😂😂😂
Không hề nha