Đặc điểm nghệ thuật kiến trúc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ngay từ khi tiếp xúc với Phật giáo những ngôi Chùa được dựng lên với những đường uốn lượn tinh vi, tao nhã theo các truyền thống Tịnh Độ tông, Thiền tông, Chân Ngôn tông, Thiên Thai tông… Đó là các công trình đồ sộ, tinh xảo, thể hiện tình yêu thiên nhiên, sự quý trọng phẩm chất nội tâm của con người, sự tôn kính Thiên Hoàng. Một số quần thể kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay: Quần thể kiến trúc Phật giáo khu vực chùa Horyu-ji (pháp long tự)là một di sản thế giới (văn hóa) của Nhật Bản. Quần thể bao gồm 48 di tích kiến trúc thuộc chùa Horyuji và chùa Hoki-ji ở thị trấn Ikaruga, tỉnh Nara.Quần thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Riêng quần thể kiến trúc, không nói đến các bích họa và những tác phẩm điêu khắc mà tất cả chúng là những công trình nghệ thuật vĩ đại, là một di tích nổi bật nhất chịu ảnh hưởng Phật giáo.
Trả lời
Ngay từ khi tiếp xúc với Phật giáo những ngôi Chùa được dựng lên với những đường uốn lượn tinh vi, tao nhã theo các truyền thống Tịnh Độ tông, Thiền tông, Chân Ngôn tông, Thiên Thai tông… Đó là các công trình đồ sộ, tinh xảo, thể hiện tình yêu thiên nhiên, sự quý trọng phẩm chất nội tâm của con người, sự tôn kính Thiên Hoàng. Một số quần thể kiến trúc còn tồn tại đến ngày nay: Quần thể kiến trúc Phật giáo khu vực chùa Horyu-ji (pháp long tự)là một di sản thế giới (văn hóa) của Nhật Bản. Quần thể bao gồm 48 di tích kiến trúc thuộc chùa Horyuji và chùa Hoki-ji ở thị trấn Ikaruga, tỉnh Nara.Quần thể được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Riêng quần thể kiến trúc, không nói đến các bích họa và những tác phẩm điêu khắc mà tất cả chúng là những công trình nghệ thuật vĩ đại, là một di tích nổi bật nhất chịu ảnh hưởng Phật giáo.