Đài Loan là gì của Trung Quốc?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đấy là điều chắc chắn. Cái khác là ở nhà nước lãnh đạo thôi:

  • Nhà nước nắm quyền ở Trung Quốc đại lục hiện tại là "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", chúng ta vẫn gọi tắt là Trung Quốc, ngồi ghế ở hội đồng bảo kê LHQ. Đội này nhận Đài Loan là 1 phần của đội đấy, mà mãi chưa có lực để lấy về.
  • Nhà nước nắm quyền ở đảo Đài Loan là "Trung Hoa Dân Quốc", chúng ta vẫn gọi là Đài Loan để đỡ nhầm lẫn với Trung Quốc. Đội này cũng luôn muốn chiếm lại đại lục, mặc dù chẳng có hy vọng lắm. Lãnh thổ của đội này claim bao trùm hết cả TQ đại lục hiện tại luôn chứ ko phải mỗi cái đảo bé tí. Thế nên chẳng có mấy nước dám công nhận đội này là 1 nước cả.

Tóm lại, ở hiện tại, hay sau này Trung+ hốt được ĐL hay 1 cú lật kèo kinh điển, đội ĐL chiếm lại dc cả đại lục thì nó vẫn cứ là Trung Quốc thôi.

Trả lời

Đài Loan là một phần của Trung Quốc, đấy là điều chắc chắn. Cái khác là ở nhà nước lãnh đạo thôi:

  • Nhà nước nắm quyền ở Trung Quốc đại lục hiện tại là "Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", chúng ta vẫn gọi tắt là Trung Quốc, ngồi ghế ở hội đồng bảo kê LHQ. Đội này nhận Đài Loan là 1 phần của đội đấy, mà mãi chưa có lực để lấy về.
  • Nhà nước nắm quyền ở đảo Đài Loan là "Trung Hoa Dân Quốc", chúng ta vẫn gọi là Đài Loan để đỡ nhầm lẫn với Trung Quốc. Đội này cũng luôn muốn chiếm lại đại lục, mặc dù chẳng có hy vọng lắm. Lãnh thổ của đội này claim bao trùm hết cả TQ đại lục hiện tại luôn chứ ko phải mỗi cái đảo bé tí. Thế nên chẳng có mấy nước dám công nhận đội này là 1 nước cả.

Tóm lại, ở hiện tại, hay sau này Trung+ hốt được ĐL hay 1 cú lật kèo kinh điển, đội ĐL chiếm lại dc cả đại lục thì nó vẫn cứ là Trung Quốc thôi.

Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của Trung Quốc, và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho toàn bộ Trung Quốc. Điều này đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc ghi nhận trong Nghị quyết 2758 năm