Đây là khu du lịch nào?

Từ khóa: Du lịch
Lạy chữ to tứng kìa núi bà đen tây ninh bạn nhé

Trả lời

Lạy chữ to tứng kìa núi bà đen tây ninh bạn nhé
Thành phố Tây Ninh- Việt Nam
Núi Bà Đen chắc chắn là Tây Ninh
Đăng thế này có thánh hiểu được 😏
Ở việt nam