1. Công nghệ thông tin

DevOps chính xác là gì DevOps Engineer và Fullstack Developer khác gì nhau?

Mình có tìm hiểu đôi chút về DevOps engineers thì hiểu nôm na DevOps là sự kết hợp giữa lập trình phần mềm và quản lý hệ thống để vận hành phần mềm, Nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm về quy trình làm việc của DevOps, cụ thể 1 DevOps engineer sẽ làm gì trong dự án ? Và có khác gì với 1 full-stack developer không?

Từ khóa: devops, devops engineer, fullstack developer, công nghệ thông tin

(Ý kiến cá nhân, chưa có kiểm nghiệm)

Fullstack là đảm nhiệm 1 stack trong quy trình phát triển phần mềm. 1 người làm fullstack là có knowledge về 1 stack cụ thể nào đó. Công việc của fullstack bao gồm cả design database, xử lý backend và cả frontend.

Còn Devops là 1 cách làm việc hướng tới mục đích "Nhanh + ổn định", còn cách làm việc thì bạn có thể đọc thêm (dưới đây là 1 nguồn mình đã tìm hiểu).

GLHF :D


Trả lời

(Ý kiến cá nhân, chưa có kiểm nghiệm)

Fullstack là đảm nhiệm 1 stack trong quy trình phát triển phần mềm. 1 người làm fullstack là có knowledge về 1 stack cụ thể nào đó. Công việc của fullstack bao gồm cả design database, xử lý backend và cả frontend.

Còn Devops là 1 cách làm việc hướng tới mục đích "Nhanh + ổn định", còn cách làm việc thì bạn có thể đọc thêm (dưới đây là 1 nguồn mình đã tìm hiểu).

GLHF :D