Điểm giống nhau giữa các cuộc cách mạng màu?

  1. Lịch sử

Các cuộc cách mạng màu trên thế giới: Cách mạng nhung ở serbia - 2000, cách mạng hoa hồng ở gruzia - 2003, cách mạng màu cam ở ukairna - 2004, cách mạng hoa tulip ở kyrgyzstan - 2005, cách mạng cây tuyết tùng ở li băng... Điểm giống nhau giữa cách cuộc cách mạng này là gì?

Từ khóa: 

lịch sử

Kiến thức lịch sử thế giới của mình khá giới hạn, bạn có thể hỏi anh 

Ghost Wolf
Duy Dương
Long PT
xem sao nhé

Trả lời

Kiến thức lịch sử thế giới của mình khá giới hạn, bạn có thể hỏi anh 

Ghost Wolf
Duy Dương
Long PT
xem sao nhé

Nó đều bản chất là những cuộc cách mạng thay đổi chế độ, với phương thức của 1 cuộc chiến tranh ủy nhiệm giới hạn, được tạo lập nhằm thực hiện dưới sự nhúng tay ít hay nhiều của các thế lực ngoại quốc, không chỉ các cuộc chiến trên, cuộc chiến Nga- U cà hiện tại cũng là mang dáng dấp của cuộc cách mạng màu 

Cách mạng màu (colour revolution) là cách gọi của các nhà chính trị phương Tây. Ở Việt Nam thì người ta gọi là "diễn biến hoà bình", sự thúc đẩy "tự diễn biễn, tự chuyển hoá". Nói tóm lại là một phương thức để lật đổ chính quyền, gây bất ổn chính trị bằng cách thông qua một tập thể/cá nhân phản động dựa vào sự kích động bạo loạn lật đổ do giật dây, chỉ đạo, bơm tiền từ các thế lực bên ngoài biên giới. Thì gọi chung là Cách mạng màu.

Nói bạn đừng chê cười nma đọc bài post của bạn mình mới biết về cách mạng màu ấy :((

Tại sao lại gọi là cách mạng màu vậy ạ?

Đầu tiên phải nói là chả hiểu sao mình được mời trả lời câu hỏi này. Nhưng đã hỏi thì xin tóm gọn nó như thế này.

Đầu tiên các cuộc cách mạng màu đều là cách mạng. Cách mạng là gì? Là sự đối kháng của 1 nhóm người với 1 nhóm người khác về một số lĩnh vực cụ thể.

Trong cách mạng màu đó là sự đối kháng của một nhóm người với một nhóm khác thường là nhà nước và cụ thể là một chính phủ, một đảng phái hoặc một chương trình nghị sự cụ thể. Và nhóm đối kháng thường không phải là nhóm chiếm đa số, chí ít là ở lúc bắt đầu.

Tại sao lại gọi là cách mạng màu? Vì nhóm người đối kháng chọn màu sắc làm biểu tượng của sự đối kháng chống lại nhóm còn lại, như phe áo vàng và phe áo đỏ ở Thái Lan.

Một trong điểm khác biệt nữa của cách mạng màu và mùa xuân A Rập và có lẽ là của đại đa số các cuộc cách mạng hiện đại là gần như không thể tìm ra thủ lĩnh của nó, tựa như một con Hydra ấy, khi bạn tưởng rằng đã chặt cái đầu của con quái vật thì nó tạo ra 2 hoặc 3 hoặc vô số cái đầu mới. Sự thiếu lãnh đạo này tạo ra cho cách mạng màu sức sống khủng khiếp, đồng thời cũng dẫn đến nó vô cùng dễ bị sai khiến làm lệch hướng hoặc bị tận dụng bởi các chính trị gia thâm hiểm.