Kể tên những tổ chức quốc tế tại Châu Á; triển vọng của ngành quốc tế học hiện nay?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

-Ngân hàng phát triển Châu Á( Asian Development Bank) -Liên đoàn bóng đá Châu Á (Asian Football Confederation) -Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Asian- Pacific Economic Cooperation) -Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Quốc tế học đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu với 3 chuyên ngành chính là quan hệ quốc tế, châu Âu học và châu Mỹ học,được cung cấp các kiến thức về luật pháp quốc tế, lịch sử,văn hóa quốc tế, kĩ năng nghiệp vụ đối ngoại , báo chí,truyền thông, quản trị kinh doanh.... Việc làm đa dạng phục vụ nhu cầu đối ngoại của xã hội, quản lí điều phối , thiết lập các mối quan hệ, lập kế hoạch điều phối dự án cho các công ty đối tác nước ngoài và các tổ chức kinh tế, làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ... các tập đoàn và công ty trong và ngoài nước.
Trả lời
-Ngân hàng phát triển Châu Á( Asian Development Bank) -Liên đoàn bóng đá Châu Á (Asian Football Confederation) -Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Asian- Pacific Economic Cooperation) -Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) Quốc tế học đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu với 3 chuyên ngành chính là quan hệ quốc tế, châu Âu học và châu Mỹ học,được cung cấp các kiến thức về luật pháp quốc tế, lịch sử,văn hóa quốc tế, kĩ năng nghiệp vụ đối ngoại , báo chí,truyền thông, quản trị kinh doanh.... Việc làm đa dạng phục vụ nhu cầu đối ngoại của xã hội, quản lí điều phối , thiết lập các mối quan hệ, lập kế hoạch điều phối dự án cho các công ty đối tác nước ngoài và các tổ chức kinh tế, làm việc tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ... các tập đoàn và công ty trong và ngoài nước.