Khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự thì có được miễn xử lý pháp luật không?

  1. Luật pháp

Trai 24 tuổi quan hệ tinh dục với gái 15 tuổi. Sau khi quan hệ tình dục xong thì trai 24 tuổi đi nghĩa vụ quân sự được không? Vì sao? Hình phạt là gì?

Từ khóa: 

luật pháp

Ko, vì nếu bị phát hiện (hoặc bị tố cáo) thì bạn trai kia còn bận đi tù =)). Ít thì 1 năm, mà bị tố cáo là hấp diêm, nhiều lân nữa thì 20 năm cũng có thể

Theo Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015:

* Khung 1:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của BLHS, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

* Khung 2:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Đối với 02 người trở lên;

- Có tính chất loạn luân;

- Làm nạn nhân có thai;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

- Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Nếu bị tố cáo là hấp diêm thì theo điều 142 BLHS 2015:

* Khung 1: bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với một trong các trường hợp:

+ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

+ Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

* Khung 2: bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Trả lời

Ko, vì nếu bị phát hiện (hoặc bị tố cáo) thì bạn trai kia còn bận đi tù =)). Ít thì 1 năm, mà bị tố cáo là hấp diêm, nhiều lân nữa thì 20 năm cũng có thể

Theo Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015:

* Khung 1:

Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của BLHS, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

* Khung 2:

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

- Phạm tội 02 lần trở lên;

- Đối với 02 người trở lên;

- Có tính chất loạn luân;

- Làm nạn nhân có thai;

- Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

- Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Nếu bị tố cáo là hấp diêm thì theo điều 142 BLHS 2015:

* Khung 1: bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm đối với một trong các trường hợp:

+ Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

+ Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

* Khung 2: bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Có tính chất loạn luân;

+ Làm nạn nhân có thai;

+ Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

+ Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

+ Phạm tội 02 lần trở lên;

+ Đối với 02 người trở lên;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Tự nguyện thì không sao!