Đây ở chỗ nào của Quy Nhơn vậy cả nhà?

  1. Văn hóa

  2. Du lịch

  3. Hỏi xoáy Đáp hay

  4. Tâm sự cuộc sống

4B73B3AD-1C80-40F7-AE8A-3E6F1A02BBD4


Từ khóa: 

văn hóa

,

du lịch

,

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

Nhìn như Eo Gió ở Quy Nhơn.

https://cdn.noron.vn/2023/09/03/35392384210744061-1693759056.jpg
Giống nhau nhỉ? Chắc hình của bạn mới chụp gần đây. Eo Gió rất đẹp. Gió lớn, sóng to, nhiều ghềnh đá đẹp. Đi Quy Nhơn mà không ra Eo Gió là thiếu đó!
Mình đã đi một lần. Sẽ còn đi lại. 

Trả lời

Nhìn như Eo Gió ở Quy Nhơn.

https://cdn.noron.vn/2023/09/03/35392384210744061-1693759056.jpg
Giống nhau nhỉ? Chắc hình của bạn mới chụp gần đây. Eo Gió rất đẹp. Gió lớn, sóng to, nhiều ghềnh đá đẹp. Đi Quy Nhơn mà không ra Eo Gió là thiếu đó!
Mình đã đi một lần. Sẽ còn đi lại.