Làm sao để cải thiện được suy nghĩ/nhân cách lo âu?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

,

rối loạn lo âu

,

tâm lý học

Bạn tham khảo cuốn sách "Thoát khỏi tâm trí và bước vào cuộc sống" nhé:

Cuốn sách có thể sẽ gợi mở cho bạn một vài ý tưởng hữu ích để bạn từng bước tìm ra cách cải thiện- mình nghĩ sự "cải thiện" có nghĩa là nỗ lực bền bỉ, kiên trì, chấp nhận thất bại nhưng không từ bỏ và biết rút kinh nghiệm.

Trả lời

Bạn tham khảo cuốn sách "Thoát khỏi tâm trí và bước vào cuộc sống" nhé:

Cuốn sách có thể sẽ gợi mở cho bạn một vài ý tưởng hữu ích để bạn từng bước tìm ra cách cải thiện- mình nghĩ sự "cải thiện" có nghĩa là nỗ lực bền bỉ, kiên trì, chấp nhận thất bại nhưng không từ bỏ và biết rút kinh nghiệm.