Làm sao để có thể vượt qua sự tự ti khi gặp những phụ nữ xinh đẹp?

  1. Phong cách sống

Khi gặp những người phụ nữ xinh đẹp hơn mình tôi thường hay tự ti bản thân và không dám giao tiếp. Làm thế nào để tôi có thể cải thiện sự tự tin bản thân mà không phải xuất phát từ ngoại hình?
Từ khóa: 

phong cách sống