Làm sao để phân biệt bạn tốt bạn xấu?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Khi xung đột lợi ích sẽ biết ai tốt ai xấu
Trả lời
Khi xung đột lợi ích sẽ biết ai tốt ai xấu
Khi khó khăn bạn tốt sẽ quan tâm bạn

1 người có thể tốt với người này và xấu với người khác, chính bản thân chúng ta cũng vậy, xấu hay tốt là trạng thái thôi.

Xưa giờ tôi không đánh giá ai xấu 100%, nếu có xấu, thì xấu chỗ nào né chỗ đó, né mệt quá thì ngừng giao tiếp.

Xem tính cách của bạn ấy như thế nào .