Làm sao để phân biệt đau bụng bình thường với đau ruột thừa?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Theo mình biết thì trước khi đau ruột thừa thường cảm thấy tức ở vùng bụng trên, sau đó là đau lan xuống và dữ dội ở bên phải bụng vùng chậu (nhưng đôi lúc đau ruột thừa lại đau ở giữa hoặc bên trái). Và thường đi kèm chán ăn, nôn mửa.

Trả lời

Theo mình biết thì trước khi đau ruột thừa thường cảm thấy tức ở vùng bụng trên, sau đó là đau lan xuống và dữ dội ở bên phải bụng vùng chậu (nhưng đôi lúc đau ruột thừa lại đau ở giữa hoặc bên trái). Và thường đi kèm chán ăn, nôn mửa.