Làm sao để thuận cả 2 tay?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

thuận 2 tay

,

kỹ năng mềm

Tập bạn ạ, mình cũng đang tập đây. Mình cố gắng từ những việc nhỏ nhất ấy. Ví dụ như đánh răng hay viết,... tuy khá là chậm và gượng nhưng có thể cải thiện dần nhé.

Trả lời

Tập bạn ạ, mình cũng đang tập đây. Mình cố gắng từ những việc nhỏ nhất ấy. Ví dụ như đánh răng hay viết,... tuy khá là chậm và gượng nhưng có thể cải thiện dần nhé.

Mua kiền tập lực, mà thuận cả 2 tay dễ mà :) tôi thuận 2 tay nè :)) nhưng tay trái tôi khoẻ hơn tay phải mới cay vì tôi bẩn sinh thuận tay phải 🤣🤣
nếu bạn thật sự muốn thì chỉ có cách duy nhất là luyện tập nhưng mình nghĩ thà làm tốt 1 việc vs 1 tay hơn
Ông bạn thử học cách quay đồ vs thao tác phức tạp bằng tay không thuận sau đó thử đồng bộ cùng lúc. Ngoài ra làm việc chân tay vs tốc độ cao thử. Đương nhiên làm nhẹ nhàng thôi.