1. Kiến thức chung

Làm thế nào để thắng cuộc thi tìm hiểu biển đảo?

Từ khóa: biển đảo, hải quân, quân đội nhân dân, kiến thức chung
Học tập lưa trữ kiến thức

Trả lời

Học tập lưa trữ kiến thức
Am hiểu về vấn đề và có kiến thức sâu rộng
May mắn trả lời được 7 câu
May mắn và chút kiến thức
May mắn?