Những cách giúp các bệnh nhân ung thư?

  1. Sức khoẻ

Hầu hết bệnh nhân ung thư ở Việt Nam khi phát hiện đều ở giai đoạn cuối!!! Có ai nghĩ cách giúp những bệnh nhân ung thư ko ạ???

Từ khóa: 

bệnh ung thư

,

giai đoạn cuối

,

bệnh nhân ung thư

,

sức khoẻ

Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần để phát hiện bệnh sớm. Còn khi đã vào giai đoạn cuối thì mọi điều trị cũng chỉ giúp kéo dài sự sống chứ không thể trị hết bệnh. Chỉ có thể dấu người bệnh hoặc khuyên và giúp người bệnh sống vui vẻ thoải mái.
Trả lời
Khám sức khỏe định kỳ 6 tháng 1 lần để phát hiện bệnh sớm. Còn khi đã vào giai đoạn cuối thì mọi điều trị cũng chỉ giúp kéo dài sự sống chứ không thể trị hết bệnh. Chỉ có thể dấu người bệnh hoặc khuyên và giúp người bệnh sống vui vẻ thoải mái.
Thanks Bạn ! Chứng kiến quá nhiều người chết vì ung thư quanh mình ! Thật xót xa !