Làng tranh Đông Hồ nổi tiếng nay thuộc tỉnh, thành nào ở nước ta?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

Bắc Ninh

Trả lời

Bắc Ninh

Làng tranh Đông Hồ hình như ở Bắc Ninh thì phải