Lý do chọn ngành công tác xã hội ? Cơ hội việc làm của ngành công tác xã hội? Khi theo ngành công tác xã hội bạn sẽ có được những gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Đầu tiên, đây là nghề trợ giúp con người, mang tính nhân văn rất cao cả, khi theo nghề CTXH bản thân sẽ giúp được nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.Làm cán bộ xã hội tại địa phương,tại các bệnh viện, tại các trung tâm tư pháp, trong các nhà máy xí nghiệp,… Khi theo học ngành Công tác xã hội, bản thân sẽ được học tập, rèn luyện cho mình những kỹ năng quan trọng, cần thiết trong cuộc sống.Hơn hết, là giá trị nhân văn cao cả mà công việc của một người làm CTXH đem lại
Trả lời
Đầu tiên, đây là nghề trợ giúp con người, mang tính nhân văn rất cao cả, khi theo nghề CTXH bản thân sẽ giúp được nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt trong xã hội.Làm cán bộ xã hội tại địa phương,tại các bệnh viện, tại các trung tâm tư pháp, trong các nhà máy xí nghiệp,… Khi theo học ngành Công tác xã hội, bản thân sẽ được học tập, rèn luyện cho mình những kỹ năng quan trọng, cần thiết trong cuộc sống.Hơn hết, là giá trị nhân văn cao cả mà công việc của một người làm CTXH đem lại